Mantelzorg

 

Zorg- en Wooncentrum De Haven wil het leven van haar cliënten zo aangenaam mogelijk maken door individuele zorg te bieden, mee te bewegen met de persoonlijke leefomstandigheden en bij te dragen aan de instandhouding van het sociale netwerk. Dit geldt zowel voor cliënten die thuis zorg ontvangen als voor cliënten die in De Haven wonen.

In beide situaties kunnen mantelzorgers een belangrijke rol spelen. Zij hebben vaak al jarenlang zorg verleend voordat professionele zorg wordt ingezet en kennen de cliënt bijzonder goed. Het is niet de bedoeling dat na een opname of inzet van extramurale thuiszorg de familie van de cliënt uit het oog verdwijnt. De mantelzorger zit vaak vol vragen over bijv. het ziektebeeld van de naaste, heeft misschien moeite met het verwerken van de psychische en/of lichamelijke achteruitgang van de naaste.
De Haven wil graag de nodige ondersteuning aan de mantelzorgers geven. Deze ondersteuning kan bestaan uit steun op emotioneel gebied, informatie en advies en praktische en/of materiële steun.

Mantelzorger als continue factor
Met hun kennis en ervaringsdeskundigheid kunnen mantelzorgers ons helpen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat voor de cliënt belangrijk is. Daarmee dragen zij niet alleen bij aan de kwaliteit van leven van onze cliënten, maar zijn zij ook een belangrijke continue factor wanneer professionele zorg onvermijdelijk is.

Betrokkenheid en samenwerking
De Haven onderkent de belangrijke betekenis die mantelzorgers hebben in het leven van cliënten en hecht daarom veel waarde aan de betrokkenheid van en samenwerking met mantelzorgers. Wij nodigen hen graag uit om, als zij en de cliënt dat willen, de activiteiten voor en met hun naasten te continueren. Ook zijn ze van harte welkom in ons zorgcentrum, dat wordt gekenmerkt door gastvrije zorg. Wij willen het mantelzorgers gemakkelijk maken om bij hun naaste betrokken te blijven. Samen kunnen zij gebruik maken van de restauratieve voorzieningen en deelnemen aan activiteiten.

Partners in zorg
De Haven beschouwt mantelzorgers als partners in de zorg. Daarom vinden wij een goede samenwerkingsrelatie tussen medewerkers en mantelzorgers heel belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel: goede zorg bieden.
De samenwerking draagt er aan bij dat beter tegemoet gekomen kan worden aan de behoeften en wensen van cliënten.
De wensen, behoeften en mogelijkheden van de mantelzorger én de cliënt zelf vormen het uitgangspunt voor de samenwerking. Daarom is de eerstverantwoordelijke medewerker voor de cliënt er ook voor de mantelzorger. Zij hebben oog voor wat de mantelzorger nodig heeft en kunnen zich verplaatsen in de positie van de mantelzorger. Ook zijn zij op de hoogte van de mogelijkheden die de organisatie biedt op het gebied van informatie, advies, ondersteuning en participatie in de zorgverlening. Waar nodig zullen zij de mantelzorger verwijzen naar beschikbare voorzieningen.

Lotgenotencontactgroep
De behoefte aan mantelzorgondersteuning in de vorm van lotgenotencontact is groot. Emotionele steun is voor veel mantelzorgers van groot belang, juist omdat hun naaste met dementie die niet meer kan geven. Men ondervindt veel steun door te praten met anderen in een soortgelijke situatie. Eenmaal per maand komt in De Haven een gespreksgroep bijeen. Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen met Gerry ter Haar, mantelzorgondersteuner. Haar gegevens: 

 

 

gethaar@dehaven.nu 

 

 

06 - 40 29 10 22

 

 

 

Kunnen wij u ergens mee helpen?

033 247 67 00

Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten

info@dehaven.nu