Lees voor

Over De Haven 

De Haven is een christelijk zorg- en wooncentrum in Bunschoten waar aan ouderen liefdevolle zorg wordt geboden. In het verpleeghuis worden meer dan 200 cliënten verzorgd en behandeld, veelal in kleinschalige woongroepen.

Onze Wijkverpleging levert zorg aan huis in de hele gemeente Bunschoten. Ook beschikt De Haven over een eigen Behandelpraktijk waar ouderen uit het dorp terecht kunnen voor onderzoek, advies en behandeling. Brasserie De Haven, grenzend aan de Beleeftuin, is een in het verpleeghuis gevestigde ontmoetingsplek voor cliënten en dorpsgenoten. 

Welzijn en ondersteuning De Haven maakt het aanbod compleet en biedt aan thuiswonende cliënten huishoudelijke ondersteuning en via Dagcentrum ‘In de Luwte’ dagbesteding (eventueel met behandeling) in groepsverband.

Missie en visie

Missie: Wij zorgen vanuit ons hart voor het welbevinden van ouderen in Bunschoten. 

Visie: Ieder mens verdient menslievende zorg. Daarom bieden wij vanuit onze christelijke waarden met respect en naastenliefde ouderen in Bunschoten passende zorg, behandeling, welzijn en een beschermende woon- en leefomgeving. Dit doen we bij hen thuis of in het verpleeghuis. Het welbevinden van iedereen die zorg nodig heeft staat bij ons op de eerste plaats. Samen met professionals, mantelzorgers en de lokale gemeenschap gaan we voor kwaliteit van leven en dragen we bij aan de ontwikkeling van goede zorg. 

Christelijke identiteit
We zien het als onze Bijbelse opdracht om elkaar lief te hebben en met een dienende houding klaar te staan voor de ander. Daarom is iedereen die zorg nodig heeft welkom bij De Haven. Onze christelijke waarden zijn merkbaar aanwezig in de organisatie en spelen in onze keuzes een rol. 

Menslievende zorg
Zorg waarin oprechte aandacht is voor de zorgvrager zien wij als menslievende zorg. Onze zorg is liefdevol, belangeloos en gericht op comfort en welbevinden, ook als het levenseinde nadert. Door te luisteren naar de wensen en behoeften van degene die zorg nodig heeft, zorgen we voor een persoonlijk aanbod van zorg, behandeling en welzijn. Dit doen we in de eigen vertrouwde omgeving, totdat de overgang naar een meer geschikte en beschermende woonomgeving gewenst is. Mantelzorgers en familie betrekken we bij de zorgverlening. Als basis is een gelijkwaardige relatie tussen zorgvrager en zorgverlener nodig. Alleen binnen een goed functionerende zorgrelatie, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen, wordt optimale zorg geboden.

Betrokken medewerkers
Onze medewerkers werken vanuit hun professionaliteit en expertise mee aan het bieden van de juiste zorg en de ontwikkeling van de organisatie. Binnen de organisatie staan Bijbelse waarden als verantwoordelijkheidsbesef, dienstbaarheid, naastenliefde en bewogenheid centraal. In ons werk horen we prachtige levensverhalen en bemoedigen we mensen vanuit onze christelijke waarden. Dat doen we met veel liefde, een positieve houding en in een open en prettige werksfeer. Onze medewerkers zijn dan ook gericht op het onderhouden van een goede relatie met de zorgvragers en collega’s. We vragen van nieuwe medewerkers dat ze zich thuis voelen bij onze christelijke identiteit en daar mede vorm aan geven.

Samenvatting
Al bovenstaande vatten we kort en kernachtig samen in de zin: Zorg vanuit het hart. 

Strategisch beleid 

De maatschappij is voortdurend in ontwikkeling, De Haven beweegt daarin mee. We blijven dan ook plannen maken voor de toekomst zodat we goede zorg voor onze cliënten kunnen blijven waarborgen. De Haven werkt vanuit de volgende kernwaarden: 

-Professioneel – Gastvrij – Verbindend – Ondernemend-


We werken aan de uitvoering van de strategische plannen van 2019-2021. Die kunt hier downloaden. Op dit moment stellen we nieuwe plannen op voor de komende jaren. 

 

Bestuur & Management 

De Haven is een organisatie met een heldere managementstructuur en kent korte lijnen. Het dagelijks bestuur ligt in handen van bestuurder Paul Sneep, die tevens voorzitter is van het managementteam. 

Het managementteam bestaat uit: 

Paul Sneep 
Bestuurder

Marieke Idema-Stulp
Manager behandeldienst, specialist ouderengeneeskunde

Ada Huijgen-Beukers 
Manager intramurale zorg 

Heleen Dixon-van de Hoogen 
Manager extramurale zorg 

Martin Noordegraaf
Manager facilitaire dienst

Ben Post
Manager financiën en kwaliteit 

Wilt u meer meer weten over de organisatiestructuur? Download hier het organigram. 
 

Kwaliteit


In 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld door Zorginstituut Nederland. In het kader staat beschreven wat de cliënt en naaste mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Tevens geeft het kwaliteitskader zorgorganisaties opdrachten om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren en het ‘leren vermogen’ te versterken. Het kwaliteitskader is belangrijk, ook voor De Haven. 

Goede professionele zorg bieden aan ouderen in Bunschoten is in het kort de missie van De Haven. Een belangrijk onderdeel hiervan is kwaliteit. Daarom blijven we zoeken naar verbeteringen in ons zorgaanbod. In ons kwaliteitsverslag kunt u daar meer over lezen. 

 

De Haven is ook ISO gecertificeerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting zorg- en wooncentrum De Haven heeft een ANBI-status. Het formulier van de stichting vindt u hier. 

Kunnen wij u ergens mee helpen?

033 247 67 00

Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten

info@dehaven.nu

 

 

 

 


Zorg- en Wooncentrum
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten
033 - 247 67 00
info@dehaven.nu