Algemene voorwaarden

 

Zorg- en Wooncentrum De Haven hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Hoe we daarmee omgaan is beschreven in ons privacybeleid. Als u via deze website reageert via bijvoorbeeld een formulier of e-mail, dan worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om te reageren op uw vraag of verzoek. De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld.
 

Privacystatement sollicitanten Zorg- en Wooncentrum De Haven 
De Haven vindt de privacy van haar sollicitanten belangrijk. Wanneer een sollicitant bijvoorbeeld solliciteert via onze website www.dehaven.nu verzamelt De Haven persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden door De Haven verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 

Doeleinden
De sollicitant geeft met het verstrekken van deze informatie ondubbelzinnig toestemming aan De Haven voor het verwerken van de verstrekte informatie ten behoeve van diens sollicitatie en de werving en selectie van nieuwe medewerkers.
 

Gegevens van sollicitanten
De Haven verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of emailverkeer. Voorbeelden van deze gegevens zijn contactgegevens van de sollicitant (naam, adres, woonplaats) en de opleiding(en) van de sollicitant.
 

Het bewaren van sollicitantgegevens 
De Haven bewaart de persoonsgegevens van sollicitanten tijdens de sollicitatieprocedure. Op grond van de AVG verwijdert De Haven de persoonsgegevens van sollicitanten uit haar database, uiterlijk 4 weken na het beëindigen dan wel afronden van de sollicitatieprocedure. Indien de sollicitant wenst dat diens persoonsgegevens met het oog op toekomstige vacatures door De Haven worden bewaard, dan dient de sollicitant expliciet bij de sollicitatie aan te geven voor welke tijdsduur (bijvoorbeeld 1 jaar) deze toestemming wordt gegeven.

Mocht u, na afloop van de sollicitatieprocedure, uw persoonsgegevens eerder verwijderd willen hebben, dan kunt u een email sturen naar ehop@dehaven.nu.
 

Beveiliging 
De Haven maakt gebruik van een aantal technische beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. De toegang tot persoonsgegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van de Haven die betrokken zijn bij werving- en selectieactiviteiten.
 

Contact
Stuur uw vragen en opmerkingen over dit privacy statement of over de manier waarop De Haven gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt naar: vacature@dehaven.nu.
 

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door onze internetpagina op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Een aantal hiervan zijn functioneel en worden gebruik om de website zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Deze functionele cookies maken geen inbreuk op uw privacy. Daarnaast gebruiken wij cookies voor Google Analytics, om te onderzoeken hoeveel bezoekers er op onze website terecht komen en welke pagina’s zij bezoeken. Hoe u cookies kunt uit- of  inschakelen, kunt u via de Helpfunctie van uw browser vinden. 

 

Kunnen wij u ergens mee helpen?

033 247 67 00

Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten

info@dehaven.nu