Lees voor

Raad van Bestuur


De Haven is een organisatie met een heldere managementstructuur en kent korte lijnen. Het dagelijks bestuur ligt in handen van John Post, die tevens voorzitter is van het managementteam. 

 

De heer John Post

Bestuurder


Raad van Toezicht


De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren en de beleidsvoering van de bestuurder. Naast de formele taken vervult de Raad van Toezicht steeds meer de rol van klankbordfunctie voor de bestuurder. De Zorgbrede Governancecode dient als leidraad voor het functioneren van de Raad van Toezicht. Het onkostenbeleid voor de bestuurder is schriftelijk vastgelegd. Conform artikel 6.5.4 van de governancecode maakt De Haven jaarlijks de onkosten openbaaar. 
De Raad bestaat uit vijf leden en fungeert in twee commissies: Financiën en Kwaliteit & Veiligheid. Als u contact wil opnemen met de Raad kunt u een mail sturen naar: rvt@dehaven.nu. 

De visie op toezichthouden en de werkwijze van de raad is via onderstaande knop te lezen. 
 

 

Raad van Toezicht Zorg- en Wooncentrum De Haven:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer W. Smit

Voorzitter
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw M. Hartog-ter Haar

Kwaliteit & Veiligheid
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer B. Koops

Financiën 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mevrouw W. Dee 

Financiën 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
De heer R. Beukers

Kwaliteit en veiligheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kunnen wij u ergens mee helpen?

033 247 67 00

Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten

info@dehaven.nu

 

 

 

 


Zorg- en Wooncentrum
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten
033 - 247 67 00
info@dehaven.nu


 

 

 

 

Organisatie


Over De Haven
Medezeggenschap
Vrienden van De Haven
Klachten & cliënttevredenheid
Blog
Contact