Ondernemingsraad

 

Binnen De Haven wordt groot belang gehecht aan een goede, brede, personeelsvertegenwoordiging voor zaken die direct of indirect de medewerkers aangaan.

Deze vertegenwoordiging heeft vorm gekregen in een ondernemingsraad van 7 personen. Gekozen is voor een niet-sectoraal ingerichte O.R. Hiermee wil de O.R. de eenheid onder de medewerkers bevorderen.
Belangrijke aandachtsgebieden voor de O.R. zijn in het recente verleden geweest:

• medewerkers raadplegingen
• selectie en evaluatie van de arbodienst
• protocollen inzake scholing, vakantie, ziekte en verzuim
• arbeidsomstandigheden
• bedrijfsnoodplan
• R(isico) I(nventarisatie en) E(valuatie)
Vanwege de breedte van het veld van de arbeidsomstandigheden heeft de O.R. een speciale commissie V(eiligheid) G(ezondheid) W(elzijn) M(ilieu) in het leven geroepen. De taken van deze commissie zijn drieërlei:
• controle op het beleid in De Haven
• het nemen van initiatieven
• het geven van voorlichting

Teneinde de leden van de O.R. en de leden van de VGWM-commissie in staat te stellen hun werk ten behoeve van de medewerkers goed te laten doen wordt ruim aandacht geschonken aan scholing en (professionele) begeleiding.

 

 

Kunnen wij u ergens mee helpen?

033 247 67 00

Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten

info@dehaven.nu