Kwaliteit


Kwaliteitskader

Kwaliteitsverslag 2018

In 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld door Zorginstituut Nederland. In het kader staat beschreven wat de cliënt en naaste mogen verwachten  van verpleeghuiszorg. Tevens geeft het kwaliteitskader zorgorganisaties opdrachten om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren en het ‘leren vermogen’ te versterken.

Het kwaliteitskader is belangrijk, ook voor De Haven. De Haven doet er alles aan de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening op een hoog niveau te houden. In 2017 en 2018 is op verschillende onderdelen gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. In ons kwaliteitsverslag kunt u daar meer over lezen.

Via deze link kunt ons kwaliteitsverslag 2018 lezen.Kwaliteitskeurmerk

De Haven werkt volgens landelijke kwaliteitsnormen. Deze normen komen voor uit diverse wet- en regelgeving en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ons kwaliteitsmanagementsysteem is ISO 9001 gecertificeerd. Met het ISO keurmerk laat De Haven zien dat de zaken goed op orde zijn, de cliënt centraal staat en dat er voortdurend aan verbetering van zorg- en dienstverlening wordt gewerkt. 

 

Zorgkaart Nederland

Op www.zorgkaartnederland.nl vind u ervaringen van onze cliënten en mantelzorgers.