Lees voor

Eerstelijnsverblijf (kortdurende opname)

 

Wanneer u tijdelijk zorg nodig heeft, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, biedt De Haven u de mogelijkheid tot een kortdurende opname. Op de woongroepen De Kajuit en Het Spui zijn 15 plekken voor eerstelijnsverblijf gerealiseerd. 

Gedurende de opnameperiode werkt u onder begeleiding van onze behandelaren aan uw herstel, zodat u daarna weer terug kunt naar uw eigen huis.  

Hoogcomplex en laagcomplex
Er zijn drie soorten eerstelijnsverblijf (ELV):

  1. ELV- laagcomplex: dit betreft meestal één soort behandeling, bijvoorbeeld fysiotherapie. 
  2. ELV-hoogcomplex: dit betreft meestal meerdere problemen die elkaar beïnvloeden waardoor behandeling door meerdere behandelaars noodzakelijk is. 
  3. ELV-palliatief: dit betreft zorg voor mensen die in de laatste drie maanden van hun leven zijn. Wilt u meer weten over ELV-palliatief? 

 

 

Kortdurend verblijf met cognitieve observatie
Op woongroep De Botter kunt u verblijven als u tijdens een ziekenhuisopname een delier ontwikkelt waardoor ontslag naar huis niet mogelijk is. Ook als u na een val of andere plotselinge lichamelijke klachten niet langer in staat bent om thuis zelfstandig te functioneren, omdat er al langere tijd cognitieve problemen zijn kunt u verblijven op De Botter. Daarnaast is er plek voor ouderen waarbij al langer het vermoeden bestaat dat zij cognitieve klachten hebben, maar waarbij het niet goed mogelijk is om in de thuissituatie te observeren. Zij worden op de afdeling geobserveerd, waarna er een diagnose gesteld kan worden.

De specialisten ouderengeneeskunde zijn expert op het gebied van problematiek bij ouderen. Samen met de psychologen, verpleegkundigen en verzorgenden kunnen zij snel de juiste diagnose stellen. De andere behandelaars, zoals de fysiotherapeut, diëtist en ergotherapeut, kunnen daarnaast zorgen dat het herstel na de ziekenhuisopname goed verloopt.

Een verblijf op De Botter is altijd tijdelijk. Na verloop van tijd is er of een diagnose of is er meer zicht op welke type vervolgzorg er verder nodig is. 

Indicatie 
Voor een opname eerstelijnsverblijf bij De Haven heeft u een indicatie nodig. Uw huisarts of specialist in het ziekenhuis geeft hiervoor een indicatie af. De Haven werkt hierin nauw samen met de transferverpleegkundige van het Meander Medisch Centrum. Zij besluit na de aanvraag of u terecht kunt bij de eerstelijnsverblijfafdeling van De Haven. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid.  

Kosten 
Kortdurend eerstelijnsverblijf wordt betaald vanuit de zorgverzekeraar, u betaalt een eigen bijdrage (eigen risico).  De Haven heeft met diverse zorgverzekeraars een contract.
 

Kunnen wij u ergens mee helpen?

033 247 67 00

Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten

info@dehaven.nu