De Boerderij


De Boerderij is een veilig herkenbaar thuis voor mensen met een verstandelijke beperking en dementie. Deze kleinschalige woongroep is speciaal opgericht om mensen met een verstandelijke beperking en dementie een thuis te bieden. Het gevoel van thuis wordt op deze woongroep zoveel mogelijk benaderd. De cliënten hebben de beschikking over een eigen (slaap)kamer en delen per twee cliënten een badkamer. De huiskamer en keuken zijn gezamenlijk. 

Om de cliënten de best mogelijke zorg te bieden werkt De Haven samen met Stichting Sprank. Op De Boerderij is 24 uur per dag een team van deskundige zorgverleners aanwezig, waarbij ook de specialist ouderengeneeskunde en de behandelaren van De Haven zijn betrokken. Via Stichting Sprank is een gedragsdeskundige beschikbaar. 

Aanmelden
Wilt u een naaste aanmelden voor deze woongroep? Dan kunt u contact opnemen met zorgbemiddeling van De Haven. U kunt zorgbemiddeling bereiken via het algemene telefoonnummer of via zorgbemiddeling@dehaven.nu

Samenwerking Stichting Sprank
De Boerderij is een samenwerking tussen Zorg- en Wooncentrum De Haven en Stichting Sprank. De Haven heeft specialistische kennis op het gebied van dementie en zorg aan ouderen, Stichting Sprank geeft zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Door de krachten te bundelen en expertise met elkaar te delen, is er een uniek woonconcept ontstaan. 

De Boerderij wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz.) 
“De zorg sluit aan bij de belevingswereld en wensen van de bewoners.”


- Jeanet Vedder


Kunnen wij u ergens mee helpen?


033-2476700

Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten

info@dehaven.nu