Lees voor

Medezeggenschap 

Binnen de organisatie hechten we veel waarde aan inspraak en medezeggenschap, zowel voor onze medewerkers als voor onze cliënten. Op deze pagina kunt u meer lezen over de ondernemingsraad en de cliëntenraad. 

 

Ondernemingsraad

Binnen De Haven wordt groot belang gehecht aan een goede, brede, personeelsvertegenwoordiging voor zaken die direct of indirect de medewerkers aangaan.

Deze vertegenwoordiging heeft vorm gekregen in een ondernemingsraad (OR) van zeven personen. Gekozen is voor een niet-sectoraal ingerichte OR Hiermee wil de OR de eenheid onder de medewerkers bevorderen.

Belangrijke aandachtsgebieden voor de OR zijn in het recente verleden geweest:

 • Medewerkersraadplegingen;
 • Selectie en evaluatie van de arbodienst;
 • Protocollen inzake scholing, vakantie, ziekte en verzuim;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Bedrijfsnoodplan;
 • Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Vanwege de breedte van het veld van de arbeidsomstandigheden heeft de OR een speciale commissie Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu (VGWM) in het leven geroepen. De taken van deze commissie zijn drieërlei:

 • Controle op het beleid in De Haven;
 • Het nemen van initiatieven;
 • Het geven van voorlichting.


Om de leden van de OR en de leden van de VGWM-commissie in staat te stellen hun werk ten behoeve van de medewerkers goed te laten doen, wordt ruim aandacht geschonken aan scholing en (professionele) begeleiding.

Cliëntenraad 

In De Haven behartigt de cliëntenraad de belangen van de cliënten. U kunt de cliëntenraad bereiken via clientenraad@dehaven.nu. 


De cliëntenraad is als volgt samengesteld: vijf cliëntvertegenwoordigers namens de bewoners van De Haven en twee cliëntvertegenwoordigers van buiten De Haven.  De raad vergadert periodiek in aanwezigheid van (een afvaardiging van het) bestuur, de directie en de teamleider Welzijn onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. 

De raad houdt zich actief bezig met zaken rondom; 

 • Kwaliteit van zorg en welzijn;
 • Eten en drinken;
 • Bejegening van bewoners; 
 • Activiteiten binnen en buiten De Haven 
 • Vieringen en festiviteiten; 
 • Weekopeningen en- sluitingen. 

Wilt u meer weten over het werk van cliëntenraden? Bekijk dan de website van de Landelijke organisatie Cliëntraden.

www.loc.nl

 

Kunnen wij u ergens mee helpen?

033 247 67 00

Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten

info@dehaven.nu

 

 

 

 


Zorg- en Wooncentrum
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten
033 - 247 67 00
info@dehaven.nu