Lees voor

Palliatief-terminale zorg

 

Palliatief-terminale zorg wordt gegeven aan cliënten die een levensverwachting hebben van minder dan drie maanden. 

De palliatief-terminale zorgafdeling is gehuisvest op kleinschalige woongroep Het Spui. Er zijn drie tot vier bedden beschikbaar waar met een betrokken team van zorgverleners, zoals verpleegkundigen, verzorgenden en de specialist ouderengeneeskunde, warme comfortzorg wordt gegeven. Hierbij wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de wensen en behoeften van de cliënt. Zodat de cliënt zich in zijn of haar laatste levensfase geborgen en gezien voelt en zijn of haar leven waardig kan afsluiten. 

Betrokkenheid 
Om het thuisgevoel zoveel mogelijk te benaderen is het van belang dat familie en het sociale netwerk van de cliënt betrokken zijn bij de palliatief-terminale zorg. Om dit te realiseren is er een familiekamer beschikbaar gesteld waar de familie indien nodig 24 uur per dag kan verblijven. We overleggen waar we familie bij kunnen helpen, zodat er voldoende tijd overblijft om door te brengen met hun geliefde. Dit is belangrijk om afscheid te nemen. 

Aanmelden
Via de zorgbemiddelaars van De Haven kunt u informeren naar de beschikbaarheid. Daarnaast staat het aantal beschikbare plaatsen ook op Verwijshulp.nl en Netwerk Palliatieve Zorg Eemland. 

 


 

 

 

 

Bekijk de video als u meer wil weten over de palliatief terminale zorgunit. 

 

“Cliënten en famillie zijn tevreden over de zorg. Zij ervaren warme zorg en gastvrouwheid."
 

-Nelie Dijkhuizen, teamleider zorg-

 

Kunnen wij u ergens mee helpen?

033 247 67 00

Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten

info@dehaven.nu