Lees voor

Kosten

 

Zorg- en Wooncentrum De Haven biedt verpleeghuiszorg op basis van zorgprofiel Verpleging en Verzorging 5 t/m 8. Het grootste deel van onze cliënten woont in kleinschalige woongroepen. Hier woont men zoveel mogelijk zoals thuis.  

De Haven verleent zorg op maat, waarbij gekeken wordt naar de individuele zorgbehoefte. In overleg met de zorgvrager wordt de te verlenen zorg vastgelegd in een zorgplan. De geboden zorg is zoveel mogelijk cliënt gericht. Het individuele zorgplan vormt een onderdeel van het zorgdossier. Rapportage met betrekking tot de cliënt wordt vastgelegd in het beveiligde elektronisch cliëntdossier, dat uitsluitend toegankelijk is voor de eerste contactpersoon van de cliënt. 

Wanneer verpleeghuiszorg? 
Wanneer  u steeds meer zorgbehoefte heeft en een opname in een verpleeghuis noodzakelijk is, wordt er via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een zorgprofiel aangevraagd. Een zorgprofiel is een korte omschrijving van de zorg die bij uw zorgvraag nodig is. Met uw zorgprofiel kunt u vervolgens de zorg regelen. Het CIZ beoordeelt uw zorgvraag en stelt daarmee uw zorgprofiel samen. Zorgprofielen gericht op Verpleging en Verzorging voor ouderen zijn als volgt opgebouwd: 

  • VV5: beschermd wonen met intensieve dementiezorg.
  • VV6: beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging. 
  • VV7: beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding. 
  • VV8: beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op verzorging en verpleging. 
  • VV9b: herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging, eerstelijnsverblijf.

Een zorgprofiel VV is een volledig pakket van zorg en dienstverlening dat aansluit op uw persoonlijke situatie. Niet iedereen heeft namelijk evenveel zorg nodig.

De kosten van verpleeghuisopname worden gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Afhankelijk van uw zorgprofiel krijgt De Haven een vergoeding vanuit de Wlz om de zorg te bekostigen.  U betaalt wel eigen bijdrage, deze is gebaseerd op uw persoonlijke financiële situatie.  

De kosten van overige diensten en faciliteiten, zoals de kapper en maaltijden en/of consumpties in De Brasserie, zijn geheel voor rekening van de cliënt. 

De tarieven voor overige diensten en producten vindt u hier:

 

 

Zorgverzekering en verpleeghuis 

Aan het einde van het jaar krijgt iedereen van zijn/haar zorgverzekeraar bericht over de nieuwe polis. Voor veel mensen is dit het moment om te kijken of die verzekering nog past bij zijn huidige situatie.
De cliëntenadministratie krijgt in deze periode vaak de vraag of een aanvullende verzekering nog steeds nodig is als men in een verpleeghuis woont.
Het is volledig aan de cliënt of men kiest voor een aanvullende verzekering. Wij adviseren dan ook goed te kijken naar de eigen situatie. In een verpleeghuis zijn veel zorgkosten voor rekening van de instelling. Maar kosten voor bijvoorbeeld bril, hoorapparaat en haarwerk/pruik worden niet door de instelling gedragen. 

Kijk voor meer informatie op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie (klik hier).

 

 

Kunnen wij u ergens mee helpen?

033 247 67 00

Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten

info@dehaven.nu