Lees voor

Verantwoording

 

Stichting woon-en zorgcentrum De Haven heeft de status van een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI).
Een ANBI is een instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt; voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden; gevestigd is in het Koninkrijk, en door de daartoe bevoegde inspecteur als zodanig is aangemerkt.

Fiscale voordelen

Giften door partiulieren en bedrijven zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Overweegt u een gift te schenken aan De Haven neemt u dan contact met ons op. 

ANBI verantwoording

Iedere ANBI is verplicht om bepaalde informatie op haar website te publiceren. Onderstaand de gegevens met betrekking tot de ANBI verantwoording.

Naam van de instelling: 
Zorg- en Wooncentrum De Haven 

RSIN/fiscaalnummer: 002984088

Postadres instelling 

Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten 
033-2476700


Bestuurssamenstelling
De bestuurssamenstelling vindt u hier.

 

Beleid en financiële verantwoording 
Deze publicatiegegevens zijn weergegeven in ons jaarverslag.

ANBI formulieren

ANBI formulier 2023
ANBI formulier 2022
ANBI formulier 2021
ANBI formulier 2020

 

Kunnen wij u ergens mee helpen?

033 247 67 00

Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten

info@dehaven.nu