Lees voor

Volledig pakket thuis

 

Heeft u intensieve zorg nodig, maar blijft u het liefst thuis wonen? En wilt u dat De Haven alle zorg bij u aan huis levert? Dat kan met volledig pakket thuis. 
 

Wat is volledig pakket thuis (VPT)? 
VPT is het complete pakket aan zorg- en dienstverlening dat door een instelling voor verblijf  geleverd wordt aan zelfstandig wonende cliënten in de thuissituatie. 
VPT betekent dat persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, alarmering, huishoudelijke hulp, maaltijden en welzijnsactiviteiten voor u verzorgd worden. In overleg met u en/of uw naaste wordt het pakket samengesteld. 


Voor wie? 
Als u gebruik wil maken van VPT heeft u een Wet langdurige zorg (Wlz)-indicatie nodig, met minimaal zorgzwaarte 4VV. De indicatie kunt u aanvragen bij  het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).  Een reguliere indicatie kan worden omgezet naar een indicatie VPT, onze zorgbemiddelaars kunnen u helpen met het aanvragen van een indicatie.  In overleg met deze begeleiders wordt gekeken of het verantwoord is om u alle benodigde zorg in de thuissituatie te leveren. 


Aan wie kan De Haven een Volledig Pakket Thuis leveren? 
De Haven levert Volledig Pakket Thuis in heel de gemeente Bunschoten 
 

Belangrijk om te weten:  

  • eventuele noodzakelijke aanpassingen in de woning kunnen worden aangevraagd bij de gemeente, 
  • huisartsenzorg, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, tandheelkundige zorg en specialistische zorg blijft u ontvangen via de eerstelijn (eigen arts, tandarts etc.) 
  • voor VPT is de lage eigen bijdrage van toepassing,
  • omdat u thuis blijft wonen, veranderd er niets aan bestaande financiële verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de huur. 
     

Wachttijd 
Wanneer cliënten aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoen, is er geen sprake van wachttijd en kan de zorg direct worden ingezet.  


Kosten
De kosten voor volledig pakket thuis worden gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Afhankelijk van uw zorgzwaartepakket krijgt De Haven een vergoeding van de overheid om de zorg te bekostigen.  U betaalt wel een eigen bijdrage, deze is gebaseerd op uw persoonlijke financiële situatie en wordt geïncasseerd door het centraal administratiekantoor van de overheid (CAK).  Op de website van het CAK vindt u alle informatie over de eigen bijdrage.  
 

 

 

Kunnen wij u ergens mee helpen?

033 247 67 00

Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten

info@dehaven.nu