Lees voor

Praktische informatie

 

Wachtlijst

Als u naar De Haven wilt verhuizen is er niet altijd meteen plaats. We hebben vrijwel altijd een wachtlijst. Als het nodig is, regelt De Haven overbruggingszorg. Onze zorgbemiddelaars overleggen met u of dat nodig is en om welke zorg dat dan gaat. Het gaat bijvoorbeeld om wijkverpleging, dagopvang of een tijdelijk verblijf bij een andere zorgorganisatie. 

De wachtlijst kent drie categorieën cliënten: 

  • Actief wachtend: de situatie is dringend, een opname is binnen enkele weken noodzakelijk; 
  • Niet actief wachtend: cliënten met een opnamewens, maar willen wachten op een plek in de instelling van voorkeur; 
  • Niet wachtend: cliënten zonder directe opnamewens. 

Omdat De Haven afspraken heeft met het zorgkantoor over de levering van Volledig Pakket Thuis, is het ook mogelijk alle benodigde zorg thuis te ontvangen. Wilt u meer informatie over Volledig Pakket Thuis?  

 

 

Voor wijkverpleging (thuiszorg) kent De Haven vrijwel geen wachttijd, ons zorgteam kan direct op uw vraag inspringen. Voor het Dagcentrum In de Luwte is de wachttijd afhankelijk van de wensen en behoeften van de cliënt en de plaatsingsmogelijkheden op de groep. 

Wanneer u op de wachtlijst staat en er een appartement of kamer beschikbaar komt, is het niet automatisch zo dat persoon bovenaan de wachtlijst het appartement of de kamer toegewezen krijgt. Dit is afhankelijk van de zorgbehoefte die iemand heeft. De zorgbemiddelaars en artsen van De Haven besluiten tijdens een opname-overleg welke cliënt er het meest bij gebaat is om in het vrijgekomen appartement of kamer te komen wonen. 

Op dit moment staan er 32 cliënten op de wachtlijst, waarvan 4 met urgentie. 

Informatiemap 

Nieuwe bewoners krijgen een informatiemap. 

 

Kosten

Vrijwel alle bewoners van De Haven hebben een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De mensen die tijdelijk op de afdeling voor eerstelijnsverblijf opgenomen worden, zijn hierop een uitzondering. Hun zorg wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekering. Wilt u meer weten over de kosten van opname in het verpleeghuis?

 

Wijkverpleging wordt vergoed vanuit WMO en/of de ziektekostenverzekering, afhankelijk van uw situatie. Neem contact op met de afdeling Zorgbemiddeling van De Haven als u hier meer over wilt weten.

 

Casemanagement Dementie

Dementie is een hersenaandoening die iemand langzaam volledig afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Als de diagnose dementie gesteld is komt er veel op u en uw naasten af. Een casemanager dementie kan u en uw naasten adviseren en begeleiden. De casemanager weet de weg in het regionale zorglandschap en kan bemiddelen bij het regelen van passende hulp. 

Wilt meer informatie over casemanagement dementie? Neem dan contact op met één van onze casemanagers dementie via onderstaande gegevens: 

 

 

033 247 67 25

 

cmd@dehaven.nu 


Voor casemanagement dementie zijn geen wachttijden. Cliënten en hun mantelzorgers kunnen direct geholpen worden. 

 

Cliëntportaal 

De Haven werkt sinds 2021 met het cliëntportaal Caren. Via Caren is het eenvoudig om zorg te organiseren en informatie te delen. Voor de eerste contactpersoon van de bewoners is er de mogelijkheid toegang te krijgen tot het elektronisch cliëntdossier. Diverse onderdelen van het dossier, zoals rapportage, cliëntplan en agenda, zijn toegankelijk voor de eerste contactpersoon, zodat deze ook op afstand op de hoogte kan blijven van de zorgverlening rond de bewoner. Deze gegevens zijn strikt privé en mogen daarom ook niet gedeeld worden met derden en/of gepubliceerd worden op social media, in welke vorm dan ook. De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger geeft via een koppelcode toegang aan derden, zoals overige familieleden. Via onderstaande knop is te zien hoe het aanmelden en koppelen van het cliëntportaal werkt. 

 

 

Bent u benieuwd hoe een appartement eruit ziet? Bekijk dan onderstaande video.  

Kunnen wij u ergens mee helpen?

033 247 67 00

Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten

info@dehaven.nu