Lees voor

Praktische informatie

 

Wachtlijst

Als u naar De Haven wilt verhuizen is er niet altijd meteen plaats. We hebben vrijwel altijd een wachtlijst. Als het nodig is, regelt De Haven overbruggingszorg. Onze zorgbemiddelaars overleggen met u of dat nodig is en om welke zorg dat dan gaat. Het gaat bijvoorbeeld om wijkverpleging, dagopvang of een tijdelijk verblijf bij een andere zorgorganisatie. 

De wachtlijst kent de volgende categorieën: 

  • Urgent plaatsen: u heeft een zeer dringende zorgvraag of ligt op een bed waarop u geen recht meer hebt. Hierbij telt de wens van voorkeur niet meer mee omdat er spoed achter zit. U wordt ergens anders opgenomen voor overbrugging en blijft wachtende voor de plek van uw voorkeur.  
  • Actief plaasten: er is dringend zorg nodig (binnen een half jaar) maar het is mogelijk om opname nog even uit te stellen of zelfs te voorkomen door tijdelijke inzet van extra zorg thuis. Is er toch een opname nodig? Dan wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de zorginstelling van uw keuze. Naarmate de noodzaak van een opname toeneemt en/of de tijd verstrijkt, is de kans aanwezig dat u niet direct bij de zorginstelling van uw voorkeur terrecht kunt. En tijdelijk bij een andere zorginstelling wordt opgenomen. 
  • Wacht op voorkeur: u heeft een opnamewens maar deze is niet dringend en u kunt thuis (eventueel met extra zorg) nog wachten tot de zorginstelling van uw keuze plek voor u heeft. Krijgt u binnen een jaar een passend aanbod? Dan verwachten we dat u dit aanbod accepteert. 
  • Wacht uit voorzorg: u woont thuis (eventueel met zorg) en wilt voorlopig nog niet worden opgenomen in een zorginstelling. Maar u wilt wel voor de zekerheid bij de zorginstelling van uw keus in beeld blijven. Als uw situatie verandert waardoor u bijvoorbeeld meer zorg nodig heeft en toch opgenomen wilt worden in een instelling, dan meldt u dit zelf bij de instelling van uw voorkeur. 

Omdat De Haven afspraken heeft met het zorgkantoor over de levering van Volledig Pakket Thuis, is het ook mogelijk alle benodigde zorg thuis te ontvangen. Wilt u meer informatie over Volledig Pakket Thuis?  


Voor wijkverpleging (thuiszorg) kent De Haven vrijwel geen wachttijd, ons zorgteam kan direct op uw vraag inspringen. Voor het Dagcentrum In de Luwte is de wachttijd afhankelijk van de wensen en behoeften van de cliënt en de plaatsingsmogelijkheden op de groep. 

Wanneer u op de wachtlijst staat en er een appartement of kamer beschikbaar komt, is het niet automatisch zo dat persoon bovenaan de wachtlijst het appartement of de kamer toegewezen krijgt. Dit is afhankelijk van de zorgbehoefte die iemand heeft. De zorgbemiddelaars en artsen van De Haven besluiten tijdens een opname-overleg welke cliënt er het meest bij gebaat is om in het vrijgekomen appartement of kamer te komen wonen. 

Op dit moment staan er 32 cliënten op de wachtlijst, waarvan 4 met urgentie. 

Informatiemap 

Nieuwe bewoners krijgen een informatiemap. 

 

Kosten

Vrijwel alle bewoners van De Haven hebben een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De mensen die tijdelijk op de afdeling voor eerstelijnsverblijf opgenomen worden, zijn hierop een uitzondering. Hun zorg wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekering. Wilt u meer weten over de kosten van opname in het verpleeghuis?

 

Wijkverpleging wordt vergoed vanuit WMO en/of de ziektekostenverzekering, afhankelijk van uw situatie. Neem contact op met de afdeling Zorgbemiddeling van De Haven als u hier meer over wilt weten.

 

Casemanagement Dementie

Dementie is een hersenaandoening die iemand langzaam volledig afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Als de diagnose dementie gesteld is komt er veel op u en uw naasten af. Een casemanager dementie kan u en uw naasten adviseren en begeleiden. De casemanager weet de weg in het regionale zorglandschap en kan bemiddelen bij het regelen van passende hulp. 

Wilt meer informatie over casemanagement dementie? Neem dan contact op met één van onze casemanagers dementie via onderstaande gegevens: 

 

 

033 247 67 25

 

cmd@dehaven.nu 


Voor casemanagement dementie zijn geen wachttijden. Cliënten en hun mantelzorgers kunnen direct geholpen worden. 

 

Cliëntportaal 

De Haven werkt sinds 2021 met het cliëntportaal Caren zorgt. Dit is een persoonlijke online omgeving die de cliënt toegang biedt tot informatie uit het zorgdossier ONS. De cliënt krijgt een persoonsgebonden toegangscode om een account aan te maken. Wanneer een account is aangemaakt, heeft de cliënt inzage in het zorgplan, de agenda, de rapportages en gedeelde vragenijsten (zoals de cliëntbeschrijving). 

De cliënt heeft de mogelijkheid om in Caren zorgt naasten aan te wijzen die ook inzage krijgen, daarbij kan de cliënt kiezen voor beperkte inzage (agenda en eventuele onderlinge berichten) of toegang tot vertrouwelijke informatie (zoals het zorgplan, rapportages en gedeelde vragenlijsten). De cliënt kan er ook voor kiezen deze beheerdersfunctie over te dragen aan een contactpersoon, deze krijgt dan de toegangscode en heeft inzage in de mogelijkheid om informatie te delen. De contactpersoon doet dit laatste alleen wanneer hij of zij daar toestemming voor krijgt van de cliënt. 

Via onderstaande knop is te zien hoe het aanmelden en koppelen van het cliëntportaal werkt. 

 

 

Bent u benieuwd hoe een appartement eruit ziet? Bekijk dan onderstaande video.  

Kunnen wij u ergens mee helpen?

033 247 67 00

Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten

info@dehaven.nu