Cliënttevredenheid

Elke twee jaar dient een zorginstelling een cliënttevredenheidsonderzoek te houden; dit is eind 2014 uitgevoerd, zowel bij intra- als extramurale cliënten. De uit dit onderzoek voortkomende verbeterpunten zijn besproken met de Cliëntenraad. De Cliënttevredenheid in Zorg- en Wooncentrum De Haven is groot. 

Klik op de links Zorgkaart Nederland en/of  KiesvoorjeZorg.nl

De Haven
Zorg- en wooncentrum


Bezoek- en postadres:
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten


Telefoon: 033 - 247 67 00
E-mail: receptie@dehaven.nuCopyright 2015 - De Haven Zorg- en wooncentrum