Zorgzwaartepakketten

Op het moment dat u in aanmerking komt voor zorg met verblijf geeft het CIZ een indicatie voor een zorgzwaartepakket af, ook wel ZZP genoemd. Een zorgzwaartepakket is een volledig pakket van zorg en dienstverlening dat aansluit op uw persoonlijke situatie. Niet iedereen heeft namelijk evenveel zorg nodig.

Zorg- en wooncentrum De Haven  biedt zorg op basis van onderstaande ZZP's:

- ZZP 4: beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging

- ZZP 5: beschermd wonen met dementiezorg

- ZZP 6: beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

- ZZP 7: beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding

- ZZP 8: beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op verzorging en verpleging


Meer Informatie over ZZP´s kunt u vinden in de gids ´ZZP - wat kan ik ermee; een wegwijzer voor cliënten bij de zorgzwaartepakketten´. Deze kunt u bestellen bij Postbus 51, tel. 0800-8051 of downloaden via http://www.postbus51.nl.

De Haven
Zorg- en wooncentrum


Bezoek- en postadres:
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten


Telefoon: 033 - 247 67 00
E-mail: receptie@dehaven.nuCopyright 2015 - De Haven Zorg- en wooncentrum