Zorgbemiddeling & WachtlijstIs De Haven de zorginstelling van uw keuze en hebben we geen plaats? Dan komt u op de wachtlijst en regelt De Haven waar nodig overbruggingszorg. Onze zorgbemiddelaars overleggen met u en welke overbruggingszorg u eventueel nodig heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om wijkverpleging, dagopvang of een tijdelijk verblijf in een andere zorgorganisatie. 

De wachtlijst kent drie categorieën cliënten: 

  • Actief wachtend; de situatie is dringend, een opname is binnen enkele weken noodzakelijk; 
  • Niet actief wachtend; cliënten met een opnamewens, maar willen wachten op een plek in de instelling van voorkeur; 
  • Niet wachtend; cliënten zonder directe opnamewens. 

Omdat De Haven afspraken heeft met het zorgkantoor over de levering van Volledig Pakket Thuis, is het ook mogelijk alle benodigde zorg thuis te ontvangen.  Wilt u meer informatie over Volledig Pakket Thuis?  Voor wijkverpleging (thuiszorg) kent De Haven vrijwel geen wachttijd, ons zorgteam kan direct op uw vraag inspringen. Voor het Dagcentrum In de Luwte is de wachttijd afhankelijk van de wensen van de cliënt en de plaatsingsmogelijkheden op de groep. 

Wanneer u op de wachtlijst staat en er een appartement of kamer beschikbaar komt, is het niet automatisch zo dat persoon bovenaan de wachtlijst het appartement of de kamer toegewezen krijgt. Dit is afhankelijk van de zorgbehoefte die iemand heeft. De zorgbemiddelaars en artsen van De Haven besluiten tijdens een opname-overleg welke cliënt er het meest bij gebaat is om in het vrijgekomen appartement of kamer te komen wonen. 

Op dit moment staan er 32 cliënten op de wachtlijst, waarvan 4 met urgentie. 

Casemanagement Dementie 
Dementie is een hersenaandoening die iemand langzaam volledig afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Als de diagnose dementie gesteld is komt er veel op u en uw naasten af. Een casemanager dementie kan u en uw naasten adviseren en begeleiden. De casemanager weet de weg in het regionale zorglandschap en kan bemiddelen bij het regelen van passende hulp. 

Wilt meer informatie over casemanagement dementie? Neem dan contact op met één van onze casemanagers dementie via onderstaande gegevens: 033 247 67 25


cmd@dehaven.nu 


Voor casemanagement dementie zijn geen wachttijden, cliënten en hun mantelzorgers kunnen direct geholpen worden. 


Bent u benieuwd naar hoe een appartement eruit ziet? Bekijk dan onderstaande video.  


Kunnen wij u ergens mee helpen?


033 247 67 00

Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten

info@dehaven.nu