Visie en Missie

Zorg- en Wooncentrum De Haven biedt vanuit de protestants-christelijke levensbeschouwing en passend bij de zorgvraag van de cliënt aan ouderen uit de gemeente Bunschoten zorg, welzijn en aanvullende diensten in onderlinge samenhang en - indien nodig - een beschermde woon- en leefomgeving.

"Met de liefde van Christus als voorbeeld en vanuit de Bijbelse opdracht om Gods naam te eren en te belijden en de naaste lief te hebben verleent De Haven zijn diensten."


In ons werk horen we prachtige levensverhalen en bemoedigen we mensen vanuit onze christelijke identiteit. Dat doen we met veel liefde, een positieve houding en in een open en gezellige werksfeer. Ook aan nieuwe medewerkers vragen wij om onze christelijke identiteit te respecteren en inhoud te geven.


Bij de visie op het levenseinde van de mens nemen respect en liefde voor de medemens een belangrijke plaats in. Deze vinden hun basis in het unieke van elk geschapen mens. Waardigheid, zowel in leven als in sterven, mag niemand afgenomen worden.

De zorg in de laatste levensfase van cliënten zal bestaan uit een liefdevolle en tevens belangenloze begeleiding. Deze visie is verder uitgewerkt in de beleidsdocumenten: “Beschermwaardigheid van het leven” en “Palliatieve zorg”. In het eerste wordt aandacht geschonken aan vragen rondom euthanasie, reanimatie en medische eindverantwoordelijkheid, in het tweede wordt beschreven hoe De Haven de zorg in de laatste levensfase vormgeeft. Je kunt deze beleidsdocumenten opvragen via de receptie van De Haven door een e-mail te sturen naar info@dehaven

  


De Haven 

Op de Ree 161

3752 GM Bunschoten

Werving en Selectie

033-2476700

vacature@dehaven.nu

    © 2019  Zorg- en Wooncentrum De Haven       

Privacyverklaring