Verpleeghuis

 

Zorg en Wooncentrum De Haven biedt verpleeghuiszorg op basis van zorgprofiel Verpleging en Verzorging 4 t/m 8. Het grootste deel van onze cliënten woont in kleinschalige woongroepen. Hier woont men zoveel mogelijk zoals thuis.  

De Haven verleent zorg op maat, waarbij gekeken wordt naar de individuele zorgbehoefte. In overleg met de zorgvrager wordt de te verlenen zorg vastgelegd in een zorgplan. De geboden zorg is zoveel mogelijk cliënt gericht. Het individuele zorgplan vormt een onderdeel van het zorgdossier. Rapportage met betrekking tot de cliënt wordt vastgelegd in het beveiligde elektronisch cliëntdossier, dat uitsluitend toegankelijk is voor de eerste contactpersoon van de cliënt. 

Wanneer verpleeghuiszorg? 
Wanneer  u steeds meer zorgbehoefte heeft en een opname in een verpleeghuis noodzakelijk is, wordt er via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een zorgprofiel aangevraagd. Een zorgprofiel is een korte omschrijving van de zorg die bij uw zorgvraag nodig is. Met uw zorgprofiel kunt u vervolgens de zorg regelen. Het CIZ beoordeelt uw zorgvraag en stelt daarmee uw zorgprofiel samen. Zorgprofielen gericht op Verpleging en Verzorging voor ouderen zijn als volgt opgebouwd: 

  • VV4: beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging.
  • VV5: beschermd wonen met intensieve dementiezorg.
  • VV6: beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging. 
  • VV7: beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding. 
  • VV8: beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op verzorging en verpleging. 
  • VV9b: herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging, eerstelijnsverblijf.

Een zorgprofiel VV is een volledig pakket van zorg en dienstverlening dat aansluit op uw persoonlijke situatie. Niet iedereen heeft namelijk evenveel zorg nodig.

Wilt u meer weten? Via de knop hieronder kunt u de informatiebrochure downloaden. 

 

Cliëntportaal 
Voor de eerste contactpersoon van de cliënt is er de mogelijkheid toegang te krijgen tot het elektronisch cliëntdossier. Diverse onderdelen van het dossier, zoal rapportage, cliëntplan en agenda, zijn toegankelijk voor de eerste contactpersoon. Zodat deze ook op afstand op de hoogte kan blijven van de zorgverlening rond de cliënt. Deze gegevens zijn strikt privé en mogen daarom ook niet gedeeld worden met derden en/of gepubliceerd worden op social media, in welke vorm dan ook. Na het ondertekenen van het toegangsformulier krijgt de eerste contactpersoon de inloggegevens toegezonden. Via onderstaande knop kunt u de handleiding van het cliëntportaal downloaden. 

 

Voor meer informatie over onze verpleeghuiszorg of het aanmelden van uw naaste voor een plek in De Haven, kunt u contact opnemen met de zorgbemiddelaars van De Haven via zorgbemiddeling@dehaven.nu of het algemene telefoonnummer 033-2476700. 

Kunnen wij u ergens mee helpen?

033 247 67 00

Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten

info@dehaven.nu