Verpleeghuis

 

Zorg en Wooncentrum De Haven biedt verpleeghuiszorg op basis van zorgprofiel Verpleging en Verzorging 4 t/m 8. Het grootste deel van onze cliënten woont in kleinschalige woongroepen. Hier woont men zoveel mogelijk zoals thuis.  

De Haven verleent zorg op maat, waarbij gekeken wordt naar de individuele zorgbehoefte. In overleg met de zorgvrager wordt de te verlenen zorg vastgelegd in een zorgplan. De geboden zorg is zoveel mogelijk cliënt gericht. Het individuele zorgplan vormt een onderdeel van het zorgdossier. Rapportage met betrekking tot de cliënt wordt vastgelegd in het beveiligde elektronisch cliëntdossier, dat uitsluitend toegankelijk is voor de eerste contactpersoon van de cliënt. 

Wanneer verpleeghuiszorg? 
Wanneer  u steeds meer zorgbehoefte heeft en een opname in een verpleeghuis noodzakelijk is, wordt er via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een zorgprofiel aangevraagd. Een zorgprofiel is een korte omschrijving van de zorg die bij uw zorgvraag nodig is. Met uw zorgprofiel kunt u vervolgens de zorg regelen. Het CIZ beoordeelt uw zorgvraag en stelt daarmee uw zorgprofiel samen. Zorgprofielen gericht op Verpleging en Verzorging voor ouderen zijn als volgt opgebouwd: 

  • VV4: beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging.
  • VV5: beschermd wonen met intensieve dementiezorg.
  • VV6: beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging. 
  • VV7: beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding. 
  • VV8: beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op verzorging en verpleging. 
  • VV9b: herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging, eerstelijnsverblijf.

Een zorgprofiel VV is een volledig pakket van zorg en dienstverlening dat aansluit op uw persoonlijke situatie. Niet iedereen heeft namelijk evenveel zorg nodig.

Wilt u meer weten? Via de knop hieronder kunt u de informatiebrochure downloaden. 

 

Voor meer informatie over onze verpleeghuiszorg of het aanmelden van uw naaste voor een plek in De Haven, kunt u contact opnemen met de zorgbemiddelaars van De Haven via zorgbemiddeling@dehaven.nu. 

Cliëntportaal Caren


Met het cliëntportaal van Nedap; Caren biedt De Haven u als cliënt online toegang tot informatie uit het zorgdossier. Zo heeft u altijd inzicht in uw zorgdossier met het zorgplan, rapportages, behandeldossier en uw agenda. 

Toegang 

Als u gebruik wilt maken van Caren neem dan contact op met uw eerst verantwoordelijk verzorgende. U ontvangt na uw aanvraag een brief met inlogcode. Met deze code activeert u uw account voor Caren. Deze code is zes weken geldig, besluit u om de code toch niet te gebruiken, dan gebeurt er niets en wordt geen informatie gedeeld. Wanneer u meerdere personen toegang wil geven tot uw dossier, dan kunt u hiervoor personen uitnodigen vanuit het portaal van Caren. 

Wilt u meer weten over Caren? Klik hier voor een video met uitleg of lees de veelgestelde vragen

Kunnen wij u ergens mee helpen?

033 247 67 00

Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten

info@dehaven.nu