Lees voor
  
Vrienden van De Haven maken meer mogelijk!

 

Projecten

Stichting Vrienden van De Haven maakt projecten mogelijk die het welzijn en het verblijf van zorgvragers in De Haven verbeteren. Vrienden van De Haven steunt op dit moment de palliatief-terminale zorgafdeling. Daarnaast wordt er gewerkt aan een project rondom het 50-jarige jubileum van De Haven. Met uw bijdrage aan deze projecten steunt u de bewoners van De Haven of de cliënten in de wijk en draagt u bij aan hun welbevinden.

Onze giften in 2021 

Schommelbank De Boerderij 
Voor kleinschalige woongroep De Boerderij hebben de Vrienden samen met de Vrienden van Stichting Sprank een bijdrage gegeven voor een schommelbank. Op deze woongroep wonen mensen met een verstandelijke beperking en dementie. Het is voor hen heel fijn dat ze op hun afdeling kunnen genieten van de schommelbank. 

Palliatief-terminale zorgafdeling 
In 2021 is er €45.700 euro opgehaald voor de palliatief-terminale zorgafdeling. Hiervan is €35.000 toegekend aan De Haven om de afdeling te financieren. Het resterende bedrag van €10.700 is gereserveerd bij Stichting Vrienden van De Haven voor bijzondere projecten ten behoeve van de palliatief-terminale zorgafdeling. 
 

De palliatief-terminale zorgafdeling in 2021 in cijfers: 
 

Aantal verpleegdagen515
Aantal cliënten17
Gemiddelde verblijfsduur29 dagen 
Aandeel cliënten uit Bunschoten60%

 

Onze giften in 2022

Poffertjespan 
Tijdens het Lentefeest is de nieuwe poffertjespan in gebruik genomen.  De poffertjespan wordt ingezet tijdens verschillende activiteiten en het gebruik ervan creëert  een gezellige sfeer die bijdraagt aan het welzijn van de bewoners van De Haven.  

Ideeën
Het komende jaar wil het nieuwe bestuur van Stichting Vrienden van De Haven gebruiken om vooral ideeën op te halen bij bewoners en medewerkers. Waar hebben zij behoefte aan? Welke innovaties zijn een meerwaarde voor de zorg en hoe kunnen wij ondersteunen. Wat doet De Haven al en waar kunnen wij als Vrienden iets extra's bieden? En wat kunnen de Vrienden doen als De Haven 50 jaar bestaat in 2023? Misschien heeft u daar al wel leuke ideeën over. Via informatieve bijeenkomsten hopen we u te ontmoeten, maar schroom niet om uw idee te mailen naar vrienden@dehaven.nu

 

 

 

 

 

Zorg- en Wooncentrum De Haven
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten 
T 033-2476700
info@dehaven.nu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handige informatie

 

Privacybeleid 
Algemene voorwaarden zorg 

 

 

Organisatie 

 

Over De Haven