Missie & Visie

 

Missie: Zorg- en Wooncentrum De Haven biedt vanuit de protestants-christelijke levensbeschouwing en passend bij de zorgvraag van de cliënt, ouderen uit Bunschoten en omgeving zorg, welzijn en aanvullende diensten in onderlinge samenhang en -indien nodig- een beschermde woon- en leefomgeving. 

Identiteit: We zien het als Bijbelse opdracht om elkaar lief te hebben. Bij De Haven staat de cliënt centraal en wordt liefdevol gezorgd. 

In ons werk horen we prachtige levensverhalen en bemoedigen we mensen vanuit onze christelijke identiteit. Dat doen we met veel liefde, een positieve houding en in een open en gezellige werksfeer. We vragen van nieuwe medewerkers dat ze zich thuis voelen bij onze christelijke identiteit. 

In onze visie op het levenseinde van de mens nemen respect en liefde voor de mens een belangrijke plaats in. Ieder mens is uniek. Waardigheid in leven en sterven mag niemand afgenomen worden. 

De zorg in de laatste levensfase bestaat uit liefdevolle begeleiding. Onze visie op palliatief-terminale zorg vindt u in de brochure 'Identiteit en zorgvisie.'

 

 

 

Kunnen wij u ergens mee helpen?

033 247 67 00

Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten

info@dehaven.nu