Lees voor
Vrienden van De Haven
  
Vrienden van De Haven maken meer mogelijk!

 

Stichting Vrienden van De Haven zet zich in om het leven van de bewoners van De Haven en de cliënten in de wijk zo aangenaam mogelijk te maken, door het financieel steunen van projecten, innovaties en activiteiten.

Vrienden van De Haven gelooft dat een sterke verbinding tussen de zorgvragers van De Haven en de gemeenschap van Bunschoten van belang is voor het welzijn van de zorgvragers. Daarom ontwikkelt en steunt Vrienden van De Haven fondsenwervende projecten en activiteiten die deze verbinding mogelijk maken.

Projecten

Stichting Vrienden van De Haven maakt projecten mogelijk die het welzijn en het verblijf van zorgvragers in De Haven verbeteren. Vrienden van De Haven steunt op dit moment de palliatief-terminale zorgafdeling. Daarnaast wordt er gewerkt aan een project rondom het 50-jarige jubileum van De Haven. Met uw bijdrage aan deze projecten steunt u de bewoners van De Haven of de cliënten in de wijk en draagt u bij aan hun welbevinden.

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • Pierre van der Gijp (voorzitter)
  • Ben Post (secretaris/penningmeester)
  • Esther van Oort (algemeen bestuurslid)
  • Jolanda Koops-Walther (algemeen bestuurslid)

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden.

Het bestuur is nog op zoek naar een vijfde bestuurslid. Meer weten? Neem contact met ons op via 033-246718 of vrienden@dehaven.nu. 

Wordt u ook vriend van Stichting Vrienden van De Haven?

Wilt u de medewerkers en zorgvragers van De Haven een warm hart toedragen? Een mogelijkheid om uw betrokkenheid bij, waardering voor en/of tevredenheid over De Haven tot uitdrukking te brengen, is het geven van een financiële bijdrage aan Stichting Vrienden van De Haven. De stichting heeft een ANBI status, waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is. 

De leden van de stichting – en vooral de bewoners en cliënten – zien uw donatie in dankbaarheid tegemoet. Ook een kleine bijdrage getuigt al van een groot gebaar.

Voor meer informatie over Stichting Vrienden van De Haven kunt u contact opnemen met Esther van Oort via vrienden@dehaven.nu. 

Organisatie Zorg- en Wooncentrum De Haven 
Adres Op de Ree 161 
PlaatsBunschoten 
Telefoonnummer 033-2476718
Identificatienummer Kamer van Koophandel82849145

RSIN

862627370
Bankrekening NL94 RABO 0371 8934 53
E-mailadres vrienden@dehaven.nu 
Internetpagina www.vriendenvandehaven.nu 

 

Wilt u meer weten over de plannen van de stichting Vrienden van De Haven? U leest hier het beleidsplan. 

 

 

 

 

Zorg- en Wooncentrum De Haven
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten 
T 033-2476700
info@dehaven.nu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handige informatie

 

Privacybeleid 
Algemene voorwaarden zorg 

 

 

Organisatie 

 

Over De Haven