Disclaimer

Er is uiterste zorg besteed aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling ervan besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie op onze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website van Zorg- en Wooncentrum De Haven mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Zorg- en Wooncentrum De Haven.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Zorg- en Wooncentrum De Haven.

 

 

Home
Over ons
Contact

 

Disclaimer

Sitemap

Organisatie
Zorg en Welzijn
Ondersteunende diensten
Werken
Inspraak

De Haven
Zorg- en wooncentrum


Bezoek- en postadres:
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten


Telefoon: 033 - 298 22 44
Fax: 033 - 298 32 48
E-mail: receptie@dehaven.nu

Copyright 2015 - De Haven Zorg- en wooncentrum