Cliëntenraad

 

In De Haven behartigt de cliëntenraad de bewonersbelangen. U kunt de cliëntenraad bereiken via

 

 


clientenraad@dehaven.nu
 

De cliëntenraad is als volgt samengesteld: 4 cliënten of cliëntvertegenwoordigers namens de bewoners van De Haven en 2 cliënten of cliëntvertegenwoordigers van buiten De Haven.  De raad vergadert periodiek in aanwezigheid van (een afvaardiging van het) bestuur, de directie en de teamleider Welzijn onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. 

De raad houdt zich actief bezig met zaken rondom; 

• Kwaliteit van zorg en welzijn, 

• Eten en drinken, 

• Bejegening van bewoners, 

• Activiteiten binnen en buiten De Haven, 

• Vieringen en festiviteiten, 

• Weekopeningen en- sluitingen. 

Wilt u meer weten over het werk van cliëntenraden? Bekijk dan de website van de Landelijke organisatie Cliëntraden.

 

 

 

 

 

 

 

Kunnen wij u ergens mee helpen?

033 247 67 00

Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten

info@dehaven.nu