Cliëntenraad

In ons zorg- en wooncentrum is de cliëntenraad de belangrijkste speler op het veld wanneer het gaat om het behartigen van bewonersbelangen. De cliëntenraad is per e-mail te bereiken: clientenraad@dehaven.nu

Deze raad is zo breed mogelijk samengesteld vanuit de intramurale cliënten en/of de cliëntvertegenwoordigers (4 personen) en de extramurale cliënten/cliëntvertegenwoordiging (2 personen) en vergadert periodiek in aanwezigheid van (een afvaardiging van het) bestuur, de directie en de teamleider Welzijn onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.

Regelmatig is er contact met de bewoners. De uitkomsten hiervan worden binnen de cliëntenraad besproken.

De raad houdt zich actief bezig met zaken rondom:

  • kwaliteit van zorg en welzijn
  • eten en drinken
  • bejegening van bewoners
  • activiteiten binnen en buiten De Haven
  • vieringen en festiviteiten
  • weekopeningen en –sluitingen

Algemene informatie met betrekking tot cliëntenraden is te vinden op de website van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden: http://www.loc.nl/.

De Haven
Zorg- en wooncentrum


Bezoek- en postadres:
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten


Telefoon: 033 - 2476700
E-mail: receptie@dehaven.nuCopyright 2015 - De Haven Zorg- en wooncentrum