Bestuur & Management

De Haven is een organisatie met een heldere managementstructuur en kent korte lijnen. Het dagelijks bestuur ligt in handen van bestuurder drs. Paul Sneep; 

Hij werkt samen in het Managementteam met:
mevrouw dr. M. (Marieke) Idema-Stulp, hoofd behandeldienst, specialist ouderengeneeskunde 
de heer M.A. (Martin) Elbertsen, Zorgmanager
de heer J.M. (Martin) Noordegraaf, hoofd Interne Dienst
de heer B. (Ben) Post, controller. 

Het Managementteam vergadert om de twee weken. Na elke vergadering worden er via de mail "MT-signalen" verzonden aan alle medewerkers, zodat zij op de hoogte zijn van alles wat er speelt in hun organisatie. 

De Haven
Zorg- en wooncentrum


Bezoek- en postadres:
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten


Telefoon: 033 - 2476700
E-mail: receptie@dehaven.nuCopyright 2015 - De Haven Zorg- en wooncentrum