Informatie over het coronavirus 


Update dinsdag 14 juli 13.30 uur

Vanaf woensdag 1 juli is het mogelijk voor cliënten van De Haven en bewoners van Havenstaete om dagelijks bezoek te ontvangen. Om de kans op nieuwe besmettingen zo klein mogelijk te houden is er een vernieuwde bezoekregeling opgesteld. Leest u de richtlijnen goed door en houd u aan de voorschriften, zo kunnen we zorgen voor veilige ontmoetingen. 

Vernieuwde bezoekregeling

 • Er is geen beperking in het aantal bezoekers dan cliënten mogen ontvangen, echter moet er wel 1,5 meter afstand worden gehouden. Daardoor kunnen er maximaal twee bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn. Per twee volwassenen mag er 1 kind t/m 12 jaar mee naar binnen.
 • Huisdieren zijn welkom, maar één huisdier per keer en alleen als er één of twee bezoekers zijn.  
 • Het is voor bezoek mogelijk om tussen 09.30-19.30 uur binnen te komen. Bezoekers ook voor Havenstaete, moeten zich melden bij de hoofdingang. 
 • Registratie van alle bezoekers is verplicht. Daarom moeten bezoekers bij binnenkomst een formulier invullen met: 
  • het tijdstip van aankomst;
  • naam van de bezoeker;
  • appartementnummer van de cliënt;
  • een handtekening waarmee de bezoeker aangeeft dat hij/zij of diens huisgenoten geen gezondheidsklachten gerelateerd aan COVID-19 heeft. 
 • Cliënten kunnen dagelijks naar buiten, ook met bezoek, via de hoofdingang van De Haven. Voor cliënten van Kampen, Elburg en De Boerderij geldt dat zij op de dag dat zij naar de Beleeftuin kunnen met hun bezoek ook gebruik kunnen maken van de Beleeftuin. Voor bezoekers van cliënten wonend in het hoofdgebouw of Havenstaete, blijft de Beleeftuin voorlopig niet toegankelijk. We voorkomen hiermee ongewenste drukte in de tuin. 
 • Huiskamers en/of andere gemeenschappelijke ruimtes zijn niet toegankelijk voor bezoek. Bezoekers nemen de kortste route naar het appartement van de cliënt en nemen alle voorzorgsmaatregelen in acht. 
 • Indien de 1,5 meter afstand tot de cliënt niet gehouden kan worden, kan een bezoeker bij de ingang om een mondmasker vragen. 

Bezoek op kleinschalige woongroepen 
De Haven is blij voor alle cliënten en hun dierbaren dat zij elkaar weer kunnen ontmoeten. Wel vragen we uw aandacht voor het bezoeken van onze kleinschalige woongroepen. Het ontvangen van teveel bezoekers kort na elkaar kan voor veel onrust en extra prikkels zorgen. We vragen u dan ook om bezoek door de week goed te spreiden en met de zorg te overleggen wat de meest gunstige bezoektijden zijn, rekening houdend met de activiteiten en de maaltijden op de woongroep. 

Het Praathuis stopt 
Vanwege de verruiming van de bezoekregeling wordt het bezoek aan het Praathuis gestopt. De afspraken die staan ingepland komen per woensdag 1 juli te vervallen. 

Tot slot 
De Haven houdt net als de afgelopen weken zorgvuldig in de gaten wat het verruimen van de bezoekregeling voor gevolgen heeft. 
Mocht er binnen De Haven opnieuw sprake zijn van een COVID-19 besmetting, dan wordt de bezoekregeling voor de betreffende afdeling tijdelijk stopgezet. Gezien de snelheid van handelen in zo'n situatie kan het dus voorkomen dat bezoekers bij de hoofdingang worden geweigerd voordat er berichtgeving over is uitgegaan. We hopen natuurlijk dat dit niet nodig is. 


Actuele situatie

Op dit moment zijn er geen besmettingen met COVID-19 in De Haven. Alle afdelingen zijn dan ook uit quarantaine en bewoners kunnen op aangepaste wijze weer genieten van De Beleeftuin, ook is er op aangepaste wijze weer bezoek mogelijk. Hopelijk kunnen we deze lijn voortzetten en het coronavirus buiten de deur van ons verpleeghuis houden. 

De afgelopen tijd is niet makkelijk geweest, mocht u behoefte hebben aan een gesprek dan staat onze mantelzorgconsulente Irene Heijen voor u klaar. U kunt haar mailen voor een afspraak op iheijnen@dehaven.nu. 

Deze pagina is het laatst gewijzigd op dinsdag 14 juli 2020. 

________________________________________________________________________________________________________________________

Veel gestelde vragen 

De extra maatregelen om het coronavirus in te dammen roepen natuurlijk vragen op bij cliënten en hun familieleden. Hieronder een overzicht van enkele veelgestelde vragen: 

 • Mag ik op bezoek komen in De Haven?
  • Vanaf woensdag 1 juli is het weer mogelijk om De Haven te bezoeken. De bezoekregeling is hierboven te lezen.
 • Kan ik op bezoek bij bewoners van Havenstaete? 
  • Vanaf woensdag 1 juli is het weer mogelijk op bezoek te komen bij bewoners van Havenstaete, zij kunnen in hun eigen appartement bezoek ontvangen. De Beleeftuin en Brasserie zijn nog niet open voor bezoek van buitenaf. 

 • Is Jumbo De Haven open? 
  • Jumbo De Haven is van maandag t/m vrijdag tussen 14.00-16.30 uur toegankelijk voor bewoners. Informatie hierover wordt in De Havenberichten geplaatst. 

 • Kan ik op bezoek bij bewoners van Op de Ree? 
  • Ja dat is mogelijk. Houdt u er rekening mee dat bewoners van Op de Ree tot de kwetsbare doelgroep behoren? Dit betekent dat deze personen kwetsbaar zijn voor het coronavirus. Houd rekening met de richtlijnen van het RIVM als u op bezoek gaat. 

 • Gaat mijn afspraak met De Behandelpraktijk gewoon door? 
  • De Behandelpraktijk heeft de eerstelijnsbehandelingen in Bunschoten weer opgestart. Concreet betekend dit dat u weer behandeld kunt worden in de praktijkruimte van De Haven. Indien u een afspraak heeft bij Behandelpraktijk De Haven vragen we u een aantal voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. De belangrijkste daarvan zijn: 
   • zeg uw afspraak af bij koorts of luchtwegklachten, 
   • desinfecteer goed uw handen voor en na de behandeling 
   • kom indien mogelijk alleen, 
   • houd zoveel mogelijk 1.5 meter afstand, 
   • schud geen handen, 
   • hoest en nies in de elleboog. 
  • Per afspraak wordt gekeken of een behandeling in De Haven noodzakelijk is of dat u thuis behandeld kunt worden. 
  • Voor het maken van een afspraak kunt u bellen via 033-2476700

 • Wat kan ik doen om verspreiding van het virus te voorkomen? 
  • Volg de volgende richtlijnen: 
   • Was uw handen nadat u hoest, niest, snuit, naar het toilet bent geweest en voordat u eet of drinkt. 
   • Gooi papieren zakdoekjes na gebruik weg en was daarna goed uw handen met zeep. 
   • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog of in een papieren zakdoek. 
   • Was uw handen een paar keer per dag met zeep. Was ook goed tussen de vingers. Op het toilet in De Haven vindt u een uitgebreide instructie voor het handen wassen. 
 • Is De Brasserie gewoon open? 
  • Nee, Brasserie De Haven is nog niet open voor bezoekers van buitenaf. 
 • Is dagcentrum In de Luwte open? 
  • Het dagcentrum gaat binnenkort in aangepaste vorm open. Cliënten van het dagcentrum worden hierover per brief geïnformeerd. 

 • Hoe ziet de bezoekregeling voor terminale cliënten eruit? 
  • Terminale bewoners kunnen 24 uur per dag bezoek ontvangen, geen beperking in aantal, maar wel maximaal twee bezoekers tegelijkertijd. Een arts geeft aan de receptie door als een terminale bezoekregeling wordt gestart, zodat men ook na 19.30 uur toegang heeft. De regels voor niet bezoeken blijven van kracht als u: 
   • Koorts of verhoging hebt; 
   • Luchtwegklachten hebt zoals hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of kortademigheid; 
   • De afgelopen 14 dagen een risicogebied hebt bezocht in het buitenland; 
   • Contact hebt gehad met een persoon die besmet is met het coronavirus. 
 • Worden alle activiteiten afgelast?
  • De Haven biedt de cliënten een aangepast activiteitenprogramma aan. 
 • Waar kan ik naartoe bellen als ik vragen heb over de gezondheidssituatie van mijn familie in De Haven? 
  • We verzoeken familieleden om via de eerste contactpersoon te informeren naar de situatie van de bewoner. Zij staan in nauw contact met de zorgmedewerkers
 • Is er een besmetting met corona in De Haven? 
  • Nee op dit moment zijn er geen besmettingen met corona in De Haven.  
 • Welke voorzorgsmaatregelen treft De Haven tegen het coronavirus? 
  • Alle verzorgenden en verpleegkundigen werken volgens de aangescherpte hygiëneprotocollen en zijn extra alert op symptomen van het coronavirus. 
 • Komt de wijkverpleging nog langs en treffen zij extra voorzorgsmaatregelen? 
  • Alle verzorgenden en verpleegkundigen werken via de aangescherpte hygiëneprotocollen en zijn extra alert op symptomen van het coronavirus. Dat houdt (voorlopig) niet in dat zij op voorhand beschermende kleding of mondkapjes dragen. Daarvan is alleen sprake bij een vermoeden van corona op basis van symptomen bij de cliënt. Als uw klachten verergeren en/of duiden op een besmetting met het coronavirus dan zal de wijkverpleging contact opnemen met de verpleegkundige van dienst en/of uw huisarts.

 • Met welke partijen werkt De Haven samen in het tegengaan van het coronavirus? 
  • De Haven zoekt altijd het contact op met betrokken instanties zoals de gemeente Bunschoten, ziekenhuizen in de regio, de huisartsen, het RIVM, de GGD en de veiligheidsregio Utrecht.

 • Blijft de uitleenservice open? 
  • Nee, de uitleenservice is voorlopig gesloten.Kunnen wij u ergens mee helpen?


033 247 67 00

Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten

info@dehaven.nu